Fargeforklaring Kartet viser trafikkflyten akkurat nå hvor grønn er normalt til stiplet rød som er sakte.

Globussloggen ble startet 07.07.2012

Map